آمریکا: در ۲۰۱۶ طالبان نیرومندتر می‌شوند

آمریکا: در ۲۰۱۶ طالبان نیرومندتر می‌شوند

رییس سازمان استخباراتی امریکا جیمز کلپر هشدار داده است که در سال ۲۰۱۶، وضعیت امنیتی افغانستان، از سال ۲۰۱۵ بدتر خواهد شد. آقای کلپر گفت: "وضعیت سیاسی- نظامی در افغانستان به گونه کامل، پیچیده است. وضعیت جنگ در سال روان...