آمریکا در مسئله کشمیر اعلام بی‌طرفی کرد

آمریکا در مسئله کشمیر اعلام بی‌طرفی کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که در صورتی که مسئله کشمیر بار دیگر در سازمان ملل مطرح شود، کشورش اعلام بی‌طرفی خواهد کرد. به نقل از دیلی پاکستان، جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که اگر مسئله کشمیر...