آمریکا در جنگ افغانستان نقش بیشتری بازی می‌کند

آمریکا در جنگ افغانستان نقش بیشتری بازی می‌کند

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که حملات هوایی خود را دربرابر مبارزه با تروریزم در افغانستان افزایش خواهد داد. مارک ویلش، رییس ارکان قوای هوایی ارتش آمریکا نیز روز گذشته، روی این موضوع در واشنگتن تأکید کرد. وی به...