آمریکا: در صورت بروز جنگ، رژیم کوریای شمالی نابود خواهد شد

آمریکا: در صورت بروز جنگ، رژیم کوریای شمالی نابود خواهد شد

آمریکا به کوریای شمالی هشدار میدهد: در صورت بروز احتمالی جنگ، رژیم کوریای شمالی نابود می‌گردد.   این واکنش آمریکا به دنبال آزمایش موشکی تازه کوریای شمالی بوده است. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست...