آمریکا به اجرایی مفاد توافق هسته‌ای با ایران متعهد است

آمریکا به اجرایی مفاد توافق هسته‌ای با ایران متعهد است

آمریکا به اجرایی مفاد توافق هسته‌ای با ایران متعهد است   دولت آمریکا در کنگره این کشور به اجرایی مفاد توافق هسته‌ای غرب با ایران متعهد شده‌است. از سویی هم، اعضای کنگره آمریکا گفته‌اند که تاکنون ایران خلاف  روح...