آمریکا تا دهه‌های دیگر میل ترک افغانستان را ندارد

آمریکا تا دهه‌های دیگر میل ترک افغانستان را ندارد

یک مقام پیشین پنتاگون اعلام کرده که ارتش امریکا دهه‌ها در افغانستان حضور خواهد داشت. مایکل فلورنی، یک مقام پیشین پنتاگون گفته است، افغانستان جایی نیست که امریکا بخواهد آن را ترک کند؛ اما مهم آن است، چه‌کاری انجام شود...