آمریکا به قطعنامه سازمان ملل در مخالفت با تحریم کوبا رای منفی نداد

آمریکا به قطعنامه سازمان ملل در مخالفت با تحریم کوبا رای منفی نداد

بر اساس گزارش ها آمریکا برای نخستین باراز دادن رای منفی به قطعنامه سالانه سازمان ملل که خواستار پایان تحریم های اقتصادی علیه کوبا می شود خودداری کرده است. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که تصمیم تاریخی...