آمریکا به افغانستان هواپیمای جنگی کمک می‌کند

آمریکا به افغانستان هواپیمای جنگی کمک می‌کند

مقامات نیروی هوایی آمریکا، به تاز‌گی اعلام کرده اند که دولت این کشور ۴ هواپیمای جنگی جدید را به افغانستان کمک می‌کند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که چهار هواپیمای جنگی سوپرتوکانو نوع ۲۹-A را در اختیار نیروهای...