آمریکا برنامه آموزش نیروهای هوایی افغانستان را سرعت می‌بخشد

آمریکا برنامه آموزش نیروهای هوایی افغانستان را سرعت می‌بخشد

آمریکا آموزش کارمندان نیروی هوایی افغانستان را سرعت بخشیده است تا این نیروها بتوانند به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در میدان‌های جنگ کمک کنند. نیروهای هوایی افغانستان در دو آموزشگاه نظامی در امارات متحده عربی و جمهوری...