آمریکا برای اطلاعات در مورد کلیموف جایزه ۳ ملیون دالری تعیین کرد

آمریکا برای اطلاعات در مورد کلیموف جایزه ۳ ملیون دالری تعیین کرد

دولت آمریکا روز گذشته برای اطلاعات درباره یک سرهنگ فراری تاجیک که سال گذشته به گروه داعش پیوسته مبلغ سه میلیون دالر جایزه تعیین کرد. به گزارش بخش تاجیک رادیو آزادی، "کرت رایس" یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام...