آمریکا با فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرد

آمریکا با فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرد

خبرگزاری رویترز روز سه شنبه اعلام کرد که دولت آمریکا با فروش تجهیزات نظامی به ارزش ۱٫۱۵ میلیارد دالر به عربستان سعودی موافقت کرده است. این توافق شامل فروش بیش از ۱۳۰ تانک جنگی "آبرامز" و ۲۰ زره پوش از سوی آمریکا به...