آمریکا: “ایران نباید به بحرین اهانت می‌کرد”

آمریکا: “ایران نباید به بحرین اهانت می‌کرد”

وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از صدور بیانیه‌های اخیر ایران در مورد بحرین گفته است که این بیانیه اهانت‌آمیز بوده است. دولت بحرین به‌تازگی با متهم کردن "شیخ عیسی احمد قاسم" به "خشونت و نفاق" در بحرین، تابعیت وی را لغو کرده...