آمریکا پنج هزار نیروی تازه نفس به افغانستان اعزام می‌نماید

آمریکا پنج هزار نیروی تازه نفس به افغانستان اعزام می‌نماید

آمریکا پنج هزار نیروی تازه نفس به افغانستان اعزام می‌نماید   جمیز متیس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید که راهبرد جدید امریکا در مورد افغانستان درحال تکمیل شدن است و بربنیاد آن، در حدود پنج هزار نیروی دیگر این کشور به...