آمریکا ۳۷ میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند

آمریکا ۳۷ میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند

سفیر آمریکا در کابل، از کمک ۳۷ میلیون دالری کشورش به افغانستان خبر می‌دهد.   «جان بس» سفیر آمریکا در کابل در مراسم افتتاح یک نمایشگاه عکس در دفتر سفارت این کشور در کابل گفت که کشورش در بخش حقوق بشر افغانستان ۳۷ میلیون...