میانجیگری آمریکا در بحران اسرائیل و فلسطین پذیرفته نمی‌شود

میانجیگری آمریکا در بحران اسرائیل و فلسطین پذیرفته نمی‌شود

رئیس اداره خود گردان فلسطین به رئیس جمهور روسیه گفت از این پس نقش آمریکا را به‌حیث میانجی در بحران اسرائیل و فلسطین، پذیرفته نمی‌تواند. از سویی هم رسانه‌های روسیه در این راستا نوشته اند که محمود عباس در دیدار روز گذشته...