آمریکا از جنگ افزارهای ارسالی‌اش به افغانستان و عراق خبر ندارد

آمریکا از جنگ افزارهای ارسالی‌اش به افغانستان و عراق خبر ندارد

بر اساس یک گزارش تحقیقی که تازه به نشر رسیده است، وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) از شمار سلاح‌ و مهماتی که پس از سال ۲۰۰۱، در افغانستان و عراق توزیع کرده، آمار دقیقی ندارد. بر بنیاد این تحقیق، پنتاگون تنها برای تهیه...