آمریکا از امارات متحده عربی معذرت خواست

آمریکا از امارات متحده عربی معذرت خواست

به دنبال بازداشت یک شهروند اماراتی در آمریکا به دلیل پوشیدن لباس عربی (دشداشه) وزارت خارجه امارات معاون سفیر آمریکا را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، روضه العتیبه، مدیر اداره امور آمریکا در وزارت خارجه...