آمریکا آزمایش موشکی کوریای شمالی را محکوم کرد

آمریکا آزمایش موشکی کوریای شمالی را محکوم کرد

وزارت امورخارجه آمریکا آزمایش اخیر موشکی کوریای شمالی را محکوم کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته از پیونگ یانگ خواست به جای اقداماتی به گفته او تحریک آمیز در منطقه، به وظایف و تعهدات بین المللی خود عمل...