برگزاری آزمون رقابتی برای پست‌های آمریت و معاونیت در کابل

برگزاری آزمون رقابتی برای پست‌های آمریت و معاونیت در کابل

وزارت امور داخله کشور گفت که برای ایجاد اصلاحات در بعضی تغییرات، امتحان رقابتی از ۴۰۰ نفر برای پست‌های آمریت‌ها و معاونیت‌های اداری حوزه‌های پولیس شهر کابل آغاز شد.   ویس احمد برمک وزیر داخله کشور، با شروع آزمون...