طرح ایجاد آمریت شهر قدیم در هرات مورد تائید قرار گرفت

طرح ایجاد آمریت شهر قدیم در هرات مورد تائید قرار گرفت

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که طرح ایجاد آمریت شهر قدیم در اداره شهر سازی و طرزالعمل فعالیت آن مورد تائید قرار گرفت.   به گفته فرهاد، کمیسیون مدیریت شهری شهر قدیم امروز به ریاست محمد آصف رحیمی والی هرات...