تنها ۴ کارمند در آمریت ثبت احوال و نفوس هرات کار می‌نمایند

تنها ۴ کارمند در آمریت ثبت احوال و نفوس هرات کار می‌نمایند

کارمندان آمریت ثبت احوال و نفوس هرات تا ۵۰ درصد کاهش یافته‌اند. حکمت الله حبیبی آمر ثبت احوال و نفوس هرات با بیان این مطلب گفته است که با این شمار کم کارمندان، رسیدگی به امور مراجعه‌کنندکان دشوار است و به همین خاطر...