آمار کشته شدگان حمله انتحاری دیروز کابل در حال افزایش است

آمار کشته شدگان حمله انتحاری دیروز کابل در حال افزایش است

آمار کشته شدگان حملات انتحاری در غرب کابل رو به افزایش است.   شام دیروز در نتیجه دو حمله انتحاری در دشت برجی کابل ۲۰ نفر به شمول دو خبرنگار کشته شدند که اکنون گفته می‌شود آمار این کشته شدگان رو به افزایش بوده و تا این...