آمار قتل زنان در سال جاری به ١٩٠ تن رسید

آمار قتل زنان در سال جاری به ١٩٠ تن رسید

کمیسیون مستقل حقوق بشر، از ثبت حدود ۲۶۰۰ قضیۀ خشونت علیه زنان به شمول ۱۹۰ قتل در سال جاری خبر داده؛ اما می‌گوید که عاملان اکثر این قتل‌ها فرار کرده‌اند که باید دستگیر و مجازات شوند. آمار کمیسیون نشان می‌دهد که ۹۰۰ مورد...