“آمادگی کامل برای تأمین امنیت اعتراضات داریم”

“آمادگی کامل برای تأمین امنیت اعتراضات داریم”

وزارت امور داخله کشور اعلام کرده است که آمادگی‌های لازم برای تأمین امنیت راهپیمایی امروز در شهر کابل در پیوند به تغییر مسیر انتقال برق توتاپ از بامیان به سالنگ را دارد. وزارت داخله با نشر خبرنامه‌ای گفته است که رهبری...