آمادگی‌های فرماندهی پولیس هرات برای بزرگداشت از سالروز شهادت قهرمان ملی

آمادگی‌های فرماندهی پولیس هرات برای بزرگداشت از سالروز شهادت قهرمان ملی

در حالی که به پانزدهمین سالروز شهادت احمد شاه مسعود نزدیک می شویم فرماندهی پولیس هرات از آمادگی نیروهای خود برای تامین امنیت مراسم این روز خبر می دهد. فرماندهی پولیس هرات در خبرنامه ای که به تلویزیون چکاد ارسال کرده گفته...