آمادگی عربستان برای افشای اسناد ۱۱ سپتامبر

آمادگی عربستان برای افشای اسناد ۱۱ سپتامبر

در پی قریب‌الوقوع بودن افشای اسناد ۱۱ سپتامبر از سوی دولت آمریکا، سفارت عربستان در واشنگتن برای پیشگیری از نتایج حاصل از آن٬ به وضعیت آماده‌باش درآمد. «نائل الجبیر» مدیر اداره رسانه‌ها و امور کنگره در سفارت عربستان در...