آمادگی شرکت روسی برای ترمیم هلیکوپترهای نظامی افغانستان

آمادگی شرکت روسی برای ترمیم هلیکوپترهای نظامی افغانستان

سرگِی گُرسلاوسکی معاون رییس کل شرکت "روزو بورون اکسپورت" گفته است در صورتی که شرکت های تعمیر کننده آمریکا و اروپای شرقی به توافق برسند، روسیه توانایی تعمیر ۲۰۰ هلیکوپتر نظامی افغانستان را خواهد داشت. گُرسلاوسکی می گوید:...