آلودگی هوا در نیمروز با قطع جنگلات دو چند شده است

آلودگی هوا در نیمروز با قطع جنگلات دو چند شده است

مسئولان ریاست حفاظت از محیط زیست نیمروز می‌گویند که قطع بی رویه جنگلات و استفاده  ازچوب  آنها باعث خرابی وضعیت محیط زیست و آلودگی هوا در این ولایت شده است.   داکتر جعفر اسد، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست نیمروز به...