آلودگی هوا جان ۳۰۰ میلیون کودک را تهدید می‌کند

آلودگی هوا جان ۳۰۰ میلیون کودک را تهدید می‌کند

گزارش صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) که بامداد دوشنبه انتشار یافت، نشان می دهد که ۳۰۰ میلیون کودک معادل یک هفتم کودکان جهان به دلیل آلودگی های شدید آب و هوایی در معرض خطر مرگ قرار دارند. در این گزارش آمده است: این کودکان...