آلمان ۹۰۰ میلیون افغانی برای مهاجران افغان کمک می‌کند

آلمان ۹۰۰ میلیون افغانی برای مهاجران افغان کمک می‌کند

حکومت آلمان اعلام کرده که قرار است نُه‌صد میلیون افغانی را برای مهاجرانی که از پاکستان به افغانستان عودت می‌کنند، اختصاص داده شود. توافق سه‌جانبه میان افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران و آلمان...