آلمان: نظامیان ما در افغانستان در پهلوی نظامیان آمریکا ایستاده‌اند

آلمان: نظامیان ما در افغانستان در پهلوی نظامیان آمریکا ایستاده‌اند

صدراعظم آلمان از تصمیم اخیر بارک اوباما رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر باقی ماندن ۵۵۰۰ سرباز این کشور بعد از سال ۲۰۱۶ استقبال کرده می‌گوید که این تصمیم زمینه باقی مانند نظامیان آلمانی و دیگر متحدان افغانستان را در این کشور...