آلمان صلاحیت اخراج خارجی های مظنون به ترور را دارد

آلمان صلاحیت اخراج خارجی های مظنون به ترور را دارد

آلمان صلاحیت اخراج خارجی های مظنون به ترور را دارد   دادگاه قانون اساسی آلمان گفته است که هیچگونه ملاحظه ای  در مورد اخراج آن خارجیانی که تصور میشود احتمالاً حملات تروریستی را در این کشور انجام دهند ندارد. در تصمیمی...