آلمان قوانین شدیدی را علیه ازدواج کودکان و نوجوانان پناهجو طرح کرد

آلمان قوانین شدیدی را علیه ازدواج کودکان و نوجوانان پناهجو طرح کرد

بر اساس طرح قانونی دولت آلمان دادگاه‌ها می‌توانند در صورتی که ازدواج کودکان پناهجو "خطری" برای آنان ارزیابی شود، آن را فسخ کنند. بنا به گزارش "اشپیگل آنلاین" رای دادگاه‌ها باید یک ماه پس از بررسی محتوایی پرونده صادر...