آلمان خواستار جلوگیری از تامین مالی هراس‌افگنان در خاورمیانه شد

آلمان خواستار جلوگیری از تامین مالی هراس‌افگنان در خاورمیانه شد

وزیر خارجه آلمان در عربستان سعودی، خواستار جلوگیری از تامین مالی هراس‌افگنان در خاورمیانه شد. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان بهترین گزینه برای کاهش تنش‌های چهار کشور عربی با قطر را، توافق همه‌جانبه به‌خاطر جلوگیری...