آلمان تمام پناه‌جویان افغان را بازمی‌گرداند

آلمان تمام پناه‌جویان افغان را بازمی‌گرداند

وزراى داخله شانزده ایالت آلمان به‌روز جمعه ۱۳ قوس در نشستى در شهر کوبلنز این کشور به توافق رسیدند تا شمار زیادى از پناه‌جویان افغان را دوباره به افغانستان برگردانند. پیش‌ازاین وزراى داخله ایالت‌های آلمان نسبت به...