آغاز کنفرانس بین‌المللی رسانه‌های اسلامی در جاکارتا

آغاز کنفرانس بین‌المللی رسانه‌های اسلامی در جاکارتا

کنفرانس بین‌المللی رسانه‌های اسلامی با حضور سردبیران، نمایندگان و کارشناسان رسانه‌های بین‌المللی از ۵۰ کشور جهان، ازجمله ترکیه در جاکارتا پایتخت اندونزیا آغاز به کارکرد. در مراسم افتتاحیۀ این کنفرانس، عبدالرحمن...