آغاز کمپین منع خشونت علیه زنان از سوی وزارت داخله

آغاز کمپین منع خشونت علیه زنان از سوی وزارت داخله

وزارت امور داخله، کمپین مبارزه با خشونت در مقابل زنان را آغاز نمود و تعهد سپرد که در عرصۀ منع خشونت علیه زنان، تلاش هاىشان را بیش‌تر خواهند کرد. محمد ایوب سالنگى معین امنیتى این وزارت، امروز درکابل طى نشست خبرى گفت...