آغاز کمپین تغذیه با شیر مادر در کشور

آغاز کمپین تغذیه با شیر مادر در کشور

وزارت صحت عامه در همکاری با برخی از نهادهای داخلی و بین‌المللی از روز جهانی تغذیه با شیر مادر تجلیل نموده و “کمپین تغذیه با شیر مادر” را راه اندازی کرد. مقام های وزارت صحت عامه می‌گویند تغذیه از طریق شیر مادر باعث کاهش...