آغاز هشتمین نشست “سارک “در پاکستان

آغاز هشتمین نشست “سارک “در پاکستان

هشتمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه سارک امروز به میزبانی پاکستان، در اسلام آباد برگزار می شود. به گزارش روزنامه "پاکستان"، هشتمین نشست وزرای امور خارجه اتحادیه "سارک"در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حالی...