آغاز نخستین روز نشست گفت وگوهای امنیتی در هرات

آغاز نخستین روز نشست گفت وگوهای امنیتی در هرات

پنجمین دور گفت وگوهای امنیتی در رهرات لحظات قبل با حضور مقام های بلند پایه امنیتی از ۱۸ کشور ونهاد امنیتی با محوریت خشونت ونظم سیاسی آغاز گردید. در این نشست مقام های ارشد امنیتی کشور به شمول رنگین دادفر اسپنتا مشاور...