آغاز مرحله جدید پاک کاری موترهای شیشه سیاه در کابل

آغاز مرحله جدید پاک کاری موترهای شیشه سیاه در کابل

وزارت دفاع ملی کشور امروز اعلام کرد که حدود ۱۱۱ عراده وسایط نظامی و ملکی در شهر کابل، از وجود شیشه‌های سیاه پاک کاری شده‌اند. در خبرنامه انتشاریافته این وزارت آمده است، طی ۴۸ ساعت گذشته گروه‌های گزمه سیار شهری...