آغاز مجدد درگیری‌ها در شهر حلب

آغاز مجدد درگیری‌ها در شهر حلب

در پی شکسته شدن یک آتش بس سه روزه، نبردها در حلب میان نیروهای حکومتی و شورشیان ازسرگرفته شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، نیروهای دولتی سوریه با حمایت هواپیماهای روسیه روز یکشنبه از جنوب، به سمت مناطق راشدین و...