آغاز عملیات زمستانی پولیس نظم عامه در زون شمال شرق

آغاز عملیات زمستانی پولیس نظم عامه در زون شمال شرق

فرماندهی پولیس لوای سوم امن و نظم عامه در زون شمال و شمال شرق کشور از آغاز فصل عملیات زمستانی در این بخش از کشور خبر داده و اضافه کرد که پس‌ازاین نیروهای امنیتی کشور از حالت دفاعی در مقابله با دشمنان کشور خارج گردیده و...