آغاز عملیات تخلیه اردوگاه ‘جنگل’ توسط فرانسه

آغاز عملیات تخلیه اردوگاه ‘جنگل’ توسط فرانسه

بر اساس گزارش های رسیده عملیات انتقال مهاجران ساکن اردوگاه "جنگل" در بندر کاله در شمال فرانسه با حضور بیش از ۱۲۰۰ پولیس و نیروی محلی آغاز شده است. در حدود ۷۰۰۰ مهاجر در این اردوگاه زندگی می‌کنند که به اغلب آنها امکان...