آغاز دور جدید منع تردد موتر سایکل های دوپشته در هرات

آغاز دور جدید منع تردد موتر سایکل های دوپشته در هرات

پولیس هرات بار دیگر پروسه منع گشت‌وگذار موتر سایکل های دوپشته را آغاز کرد. پولیس هرات در خبری نامۀ تازه‌اش گفته که مسئولین پولیس به خاطر جلوگیری از افزایش واقعات تروریستی و سرقت‌های مسلحانه این پروسه را مجدداً را روی...