آغاز جشنواره فیلم های آلمانی زبان در امریکا

آغاز جشنواره فیلم های آلمانی زبان در امریکا

در بیستمین جشنواره فیلم های آلمانی زبان "برلین و اطرافش" در سان فرانسیسکوی امریکا با جرایم سایبری و درامه مهاجرت موضوعات جشنواره امسال هستند. بزرگترین جشنواره فیلم های آلمانی زبان با نمایش فیلم هیجانی هکر با نام "من که...