آغاز تمرینات نظامی کوریای جنوبی و آمریکا در سئول

آغاز تمرینات نظامی کوریای جنوبی و آمریکا در سئول

آمریکا و کوریای جنوبی تمرینات نظامی سالانۀ خود را آغاز کردند. کوریای شمالی هشدار داده که در برابر این تطبیقات واکنش نشان خواهد داد. ۲۵ هزار سرباز امریکایی و ۵۰ هزار سرباز کوریای جنوبی در این تطبیقات که یازده روز ادامه...