آغاز به کار گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

آغاز به کار گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران آغاز به کار کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد روز سه شنبه ۱۱ عقرب در توییتر خود روز اول کاری خانم عاصمه جهانگیر را در سمت جدید تبریک گفت و...