آغاز بازپرسی از نظامیان بریتانیایی در افغانستان

آغاز بازپرسی از نظامیان بریتانیایی در افغانستان

صدها سرباز بریتانیایی به‌تازگی در پیوند به قتل بیش از ۵۲ افغان، تحت تحقیقات جنایی قرارگرفته‌اند. وزیران و نهادهای امنیتی بریتانیا ابراز نگرانی کرده که دادستانی پرونده‌های جدیدی را علیه این نیروها باز نکند. روزنامه...