آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ دستگیر شد

آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ دستگیر شد

آصف مهمند یکی از اعضای شورای ولایتی بلخ شب گذشته بعد از نزدیک به ده ساعت مقاومت در میدان هوایی بلخ بازداشت شد.   منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رسانه هاگفت که نامبرده بر اساس حکم سارنوالی امنیت ملی و اداره عالی مبارزه با...